בחירת תכנית מינוי

  • 7 מפגשים יומיים ברצף

    1750₪
    שבוע של מפגשים יומיים בו נעבוד על הנשימה
    תקף לחודש אחד